Wybory Samorządowe 2018 . Kandydat do Rady Gminy . Sołectwo Leńcze

Drukuj

 (ogłoszenie zamieszczone na prośbę Kandydata) 

O stanowisko Radnego (okręg nr.9 , Sołectwo Leńcze) ubiega się 2 kandydatów. Drugi kandydat to Jolanta Krzeszowska-Mirocha .