Wybory sołtysów i członków rad sołeckich .(Aktualizacja)

Drukuj

 Wybory sołtysów i członków rad sołeckich oraz przewodniczących i członków zarządów osiedli ustalono na dzień 26 kwietnia 2015r.

 

 

 

 

 Zarejestrowani kandydaci na sołtysów i członków rady sołeckich

 

 

 

 

Kandydaci z pozostałych okręgów wyborczych Kalwarii Zebrzydowskiej (kliknij)

Składy OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH (kliknij)

 

 

 

 

 

Zgłoszenie kandydata na sołtysa/członka rady sołeckiej

Zgłoszenie kandydata na przewodniczącego/członka zarządu osiedla

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej

Statut Sołectwa Leńcze

Uchwała w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Kalwaria Zebrzydowska.        

.