Gminna komunikacja - rozkład jazdy

 

Rozkład  jazdy

TRASA   KALWARIA ZEBRZYDOWSKA - LEŃCZE - PODOLANY (PDF)

PRZYSTANEK

D

D 6

D 6

D 6

D

6

D

D

Kalwaria Zebrzydowska ul.Krakowska

5:55

6:50

10:15

13:20

14:45

14:55

16:15

17:15

Kalwaria Zebrzydowska al.Jana Pawła II

5:58

6:53

10:18

13:23

14:48

14:58

16:18

17:18

Brody Skrzyżowanie

6:00

6:55

10:20

13:25

14:50

15:00

16:20

17:20

Brody Skrzyżowanie

6:03

6:58

10:23

13:28

14:53

15:03

16:23

17:23

Brody Solca

6:05

7:00

10:25

13:30

14:55

15:05

16:25

17:25

Zarzyce Wielkie

6:07

7:02

10:27

13:32

14:57

15:07

16:27

17:27

Leńcze PKP

6:09

7:04

10:29

13:34

14:59

15:09

16:29

17:29

Leńcze Kościół

6:11

7:06

10:31

13:36

15:01

15:11

16:31

17:31

Leńcze PKP Skrzyżowanie

6:13

7:08

10:33

13:38

15:03

15:13

16:33

17:33

Podolany „Przysłów”

6:15

7:10

10:35

13:40

15:05

15:15

16:35

17:35

Podolany  „Za Sklepem”

6:16

7:11

------

13:41

15:06

15:16

16:36

17:36

Podolany Szkoła

6:17

7:12

10:37

13:42

15:07

15:17

16:37

17:37

Podolany „Krzyż”

6:18

7:13

10:38

13:43

15:08

15:18

16:38

17:38

Podolany „Karczmisko”

6:19

7:14

10:39

13:44

15:09

15:19

16:39

17:39

 

Legenda

D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

6 – kursuje w soboty

 

Rozkład  jazdy

TRASA    PODOLANY - LEŃCZE - KALWARIA ZEBRZYDOWSKA (PDF)

PRZYSTANEK

D

D 6

D 6

D 6

D

6

D

D

Podolany „Karczmisko”

6:20

7:15

10:40

13:45

15:10

15:20

16:40

17:40

Podolany „Krzyż”

6:21

7:16

10:41

13:46

15:11

15:21

16:41

17:41

Podolany  „Za Sklepem”

6:22

7:17

10:42

13:47

15:12

15:22

16:42

17:42

Podolany „Przysłów”

6:23

7:18

10:43

13:48

15:13

15:23

16:43

17:43

Leńcze PKP Skrzyżowanie

6:25

7:20

10:45

13:50

15:15

15:25

16:45

17:45

Leńcze Kościół

6:27

7:22

10:47

13:52

15:17

15:27

16:47

17:47

Leńcze PKP

6:29

7:24

10:49

13:54

15:19

15:29

16:49

17:49

Zarzyce Wielkie Szkoła

6:31

7:26

10:51

13:56

15:21

15:31

16:51

17:51

Zarzyce Wielkie

6:32

7:27

10:52

13:57

15:22

15:32

16:52

17:52

Brody Solca

6:34

7:29

10:54

13:59

15:24

15:34

16:54

17:54

Brody Skrzyżowanie

6:36

7:31

10:56

14:01

15:26

15:36

16:56

17:56

Brody Skrzyżowanie

6:39

7:34

10:59

14:04

15:29

15:39

16:59

17:59

Kalwaria Zebrzydowska al.Jana Pawła II

6:42

7:37

11:02

14:07

15:32

15:42

17:02

18:02

Kalwaria Zebrzydowska ul.Krakowska

6:44

7:39

11:04

14:09

15:34

15:44

17:04

18:04

 

Legenda

D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

6 – kursuje w soboty

 

 Pozostałe połączenia

Stanisław Dolny(Kępki)-Zebrzydowice-Kalwaria Zebrzydowska

Kalwaria Zebrzydowska-Zebrzydowice-Stanisław Dolny(Kępki)

Kalwaria Zebrzydowska-Brody-Zebrzydowice-Stanisław Dolny

Stanisław Dolny-Zebrzydowice-Brody-Kalwaria Zebrzydowska

Przytkowice-Zebrzydowice-Kalwaria Zebrzydowska

Kalwaria Zebrzydowska-Zebrzydowice-Przytkowice

 

Trasy obsługiwane są przez 

MK Trans Karol Warchał
ul.Konstytucji 3 Maja 99
34-120 Andrychów
 

Nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że Uchwałą nr XIII/140/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 3 grudnia 2019 r. przyjęto nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Zgodnie z podjętą uchwałą każdy właściciel deklaracji jest zobowiązany do jej zaktualizowania w tutejszym urzędzie (pokój nr 15, II piętro).

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej (PDF)

Objaśnienia dotyczące wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych (PDF)

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (PDF)

Objaśnienia dotyczące wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz posiadających domki letniskowe (PDF)

 

[BIP] Uchwała nr XIII/137/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

/kalwaria-zebrzydowska.pl/

 

 

Harmonogram wywozu odpadów w roku 2020

 

Szanowni mieszkańcy

Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Worki oraz pojemniki, na których nie będą naklejone odpowiednie kody, nie będą odbierane.

 

 

 CENNIK KLIKNIJ

 DO POBRANIA
Ulotka - harmonogram wywozu odpadów 2020(pdf)

 

Od 01.01.2020 r. opłaty uiszcza się w każdym roku kwartalnie w terminach:

  • za I kwartał  do dnia 15 marca każdego roku kalendarzowego,
  • za II kwartał do dnia 15 czerwca każdego roku kalendarzowego,
  • za III kwartał do dnia 15 września każdego roku kalendarzowego,
  • za IV kwartał do dnia 30 grudnia każdego roku kalendarzowego.

Opłatę należy uiszczać w kasie Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, u sołtysa lub na indywidualny rachunek bankowy.

 

 

Wszelkie zgłoszenia, reklamacje, zapotrzebowanie na: kody kreskowe, worki, harmonogramy należy zgłaszać do Biura Obsługi Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Kalwarii Zebrzydowskiej, przy ul. Sowińskiego 16.

Biuro czynne: pon. w godz.: od 10:00 do 18:00, wt. – pt. w godz.: 6:30-14:30 oraz w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca od 7:00 do 13:00 nr telefonu 669 978 712

Jednocześnie informujemy, że do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) można oddawać następujące odpady:
wielkogabarytowe, odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, papier, tektura, szkło, opakowania ze szkła, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali, zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji (zielone), przeterminowane leki, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, detergenty, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice, środki ochrony roślin, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Kalwaria Zebrzydowska, ul. Sowińskiego 16.

Przypominamy, że na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, odpady komunalne gromadzimy w następujący sposób:

W zabudowie jednorodzinnej:
• worek żółty – tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe;
• worek niebieski – papier, tektura;
• worek zielony – szkło;
• pojemnik (przystosowany do załadunku mechanicznego!), ewentualnie worek czarny – odpady komunalne zmieszane, w tym popiół i odpady kuchenne ulegające biodegradacji.
Odpady zielone (trawa, suche liście) gromadzone w brązowych workach należy dostarczyć we własnym zakresie przez wytwórcę odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

W zabudowie wielorodzinnej:
• pojemnik żółty – tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe;
• pojemnik niebieski – papier, tektura;
• pojemnik zielony – szkło;
• pojemnik (przystosowany do załadunku mechanicznego!), o odpowiedniej pojemności: 120, 240, 1100, lub 7000 l – odpady komunalne zmieszane

• odpady wielkogabarytowe - będą odbierane dwa razy w roku:
Wiosna – II termin wywozu kwiecień
Jesień – II termin wywozu październik

Odpady będą odbierane ściśle co do rodzaju według wyznaczonego harmonogramu.

 

Nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych w 2020

Nowe stawki za wywóz (śmieci) które będą obowiązujące w 2020 r

W przypadku nieruchomości zamieszkałych:

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w wysokości: 19,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość (likwidacja wszelkich ulg)

Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w wysokości: 76,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość – jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Uchwała Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej zwalnia częściowo z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wysokość zwolnienia wynosi: 5,00 zł miesięcznie od nieruchomości.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych:

Ustalono stawki opłat za pojemnik przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy:

1)     o pojemności  120 l – 5,90 zł,

2)     o pojemności  240 l – 11,80 zł,

3)     o pojemności 1100 l –  54,08 zł,

4)     o pojemności 7000 l – 344,14 zł

Ustalono stawki opłat podwyższonych za pojemnik przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy - jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny:

1)     o pojemności  120 l – 23,60 zł,

2)     o pojemności  240 l –  47,20  zł,

3)     o pojemności 1100 l –  216,32 zł,

4)     o pojemności 7000 l –  1 376, 56 zł.

Zgodnie z art. 6 c  ust.  2 c ustawy UCPG „Przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, z wyłączeniem właściciela nieruchomości, o której mowa w art. 6j ust. 3b, do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.’’

  

Leńcze - zaproszenie na zebranie wiejskie

 W niedzielę 8 grudnia 2019 r. o godzinie 9:15 w Zespole Szkół nr 6 w Leńczach odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Leńcze.

Sołtys
Jolanta Krzeszowska-Mirocha

 

Saturday the 3rd.
Copyright

©

Template © Joomla Template