Pierwszy parking typu park and ride w Gminie Kalwaria Zebrzydowska powstanie w Leńczach ?

 

W najbliższy wtorek (25 styczeń 2022) Gmina Kalwaria Zebrzydowska podpisze akt notarialny na bezpłatne przekazanie własności działki w Leńczach.

Działkę przekaże PKP Nieruchomości. Działka znajduje się w pobliżu stacji PKP Leńcze. To milowy krok w powstaniu pierwszego parkingu typu park and ride w Gminie Kalwaria Zebrzydowska.

Cieszę że kolejną obietnice mogłem spełnić. Bardzo dziękuję za wsparcie i pomoc pani Dyrektor oddziału Kraków PKP Nieruchomości Violetta Szumilak .

Razem promujemy podróże koleją. Mam nadzieje że wkrótce powstanie linia szybkiej kolei aglomeracyjnej w Gminie Kalwaria Zebrzydowska.  

Marcin Zadora

Nowe ceny za wywóz śmieci na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2022

Opłata dla nieruchomości zamieszkałych:
 
25 zł - miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość,
100 zł - miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość – jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
5 zł - w przypadku gdy na nieruchomości znajduje się kompostownik, w którym kompostowane są bioodpady stanowiące odpady komunalne, właścicielowi nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi przysługuje zwolnienie w ww. wysokości miesięcznie od nieruchomości.
 
Opłata dla nieruchomości niezamieszkałych:
 
Nieruchomości niezamieszkałe, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stawka opłaty za każdy worek wynosi:
 
1) o pojemności 120 l – 17,00 zł,
2) o pojemności 240 l – 34,00 zł,
3) o pojemności 1100 l – 155,83 zł,
4) o pojemności 7000 l – 991,64 zł.
 
Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w  sposób selektywny stawka opłaty wynosi:
 
1) o pojemności 120 l – 68,00 zł,
2) o pojemności 240 l – 136,00 zł,
3) o pojemności 1100 l – 623,32 zł,
4) o pojemności 7000 l – 3 966,56 zł.
 
Dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
za rok, bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości: 170,00 zł ryczałtowa roczna stawka opłaty,
340,00 zł ryczałtowa roczna stawka opłaty podwyższonej.
 

Harmonogram wywozu odpadów w roku 2022

Harmonogram wywozu odpadów w roku 2022 dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.

harmonogram​_odpady​_2022.pdf - do pobrania

"Akcja zima 2021/2022"

" Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) w sezonie 2021/2022 "


Rozpoczęcie: 01/11/2021
Zakończenie: 31/03/2022

 

  • Sołectwo: Leńcze, Przytkowice, Stanisław Dolny Dolany

Wykonawca: Agro-Kom Kania Michał, ul. Pałacowa 28, 34-113 Paszkówka
Telefon kontaktowy: 500-711-729.
Osoba odpowiedzialna: Michał Kania

  • Sołectwo: Podolany, Zarzyce Wielkie, Zarzyce Małe

Wykonawca: Paweł Wyroba, 34-141 Przytkowice 192
Telefon kontaktowy: 604-586-571
Osoba odpowiedzialna: Paweł Wyroba

 
W pierwszej kolejności uwagi co do wykonywanej usługi należy zgłaszać wykonawcy, sołtysom poszczególnych miejscowości, do Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej – Zespół ds. drogownictwa

Telefon kontaktowy: 33 4721 010, lub na Komisariat Policji.

Przypominamy właścicielom nieruchomości o obowiązku odśnieżania chodników przyległych do ich posesji (zgodnie z art.5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Apelujemy również do mieszkańców o parkowanie samochodów na terenie posesji. Pojazdy pozostawione przy ulicach utrudniają przejazd pługom i uniemożliwiają odśnieżanie.

Jednocześnie apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie rozwagi i ostrożności w czasie zimy.

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA:

  • Administrator  Starostwo Powiatowe w Wadowicach Wydział Powiatowy Zarząd Dróg

Telefon kontaktowy: (33) 8734-224
1.  dr. K 1784        Wysoka – Przytkowice    2.  dr. K 1707        Brody  Palcza
3.  dr. K 1782        Kalwaria – Brzeźnica        4.  dr. K 1787        Jaśkowice – Przytkowice
5.  dr. K 1786        Przytkowice – Leńcze        6.  dr. K 1785        Brody –stacja kolejowa Leńcze
7.  dr. K 1783        Kępki-Zebrzydowice        8.  dr. K 1730        Kalwaria – Stronie
9.  dr. K 1705        Barwałd –Stryszów        
oraz ulice:           Kościuszki, Floriana, Kolejowa, Dworcowa, Al. Jana Pawła II

DROGA  WOJEWÓDZKA 953 (UL. MICKIEWICZA) KALWARIA – SKAWINA:

  • Administrator drogi - Zarząd Dróg Wojewódzkich w  Krakowie  Rejon Myślenice, ul. Drogowców 2

Telefon kontaktowy: (12) 2721-788


DROGA KRAJOWA 52  (BIELSKO-BIAŁA – GŁOGOCZÓW):

  • Administrator drogi GDDKiA  Odział  Kraków, Rejon Babica 67b , 34-100 Wadowice

Telefon kontaktowy: (33) 8737-328

       http://www.kalwaria-zebrzydowska.pl/

Nowe kody kreskowe do odbioru odpadów

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe jednorazowe kody kreskowe na worki z odpadami.
Kody z lat ubiegłych należy zniszczyć lub oddać do tutejszego Urzędu. W przypadku pojemnika na odpady, przed każdym odbiorem należy nakleić nowy kod (prawidłowe kody posiadają kolejną numerację – umieszczoną pod nazwą odpadów).
 
W przypadku nie naklejenia nowego, odpowiedniego kodu kreskowego i wynikającego z tego powodu braku możliwości zeskanowania kodu – odpady nie zostaną odebrane!
 
Wszelkie zgłoszenia, reklamacje, zapotrzebowanie na: kody kreskowe, worki, harmonogramy, należy zgłaszać do Biura Obsługi Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi zlokalizowanego w Kalwarii Zebrzydowskiej, przy ul. Sowińskiego 16.
Biuro czynne jest w poniedziałki w godz. 10:00 - 18:00, od wtorku do piątku w godz. 6:30 - 14:30 oraz w pierwsze soboty miesiąca od 7:00 do 13:00. Numer telefonu do biura: 669 978 712.
 
 (samorzad.gov.pl/web/gmina-kalwaria-zebrzydowska)
 
Saturday the 3rd.
Copyright

©

Template © Joomla Template