Harmonogram dyżurów Sołtysa w Leńczach

Drukuj

 

 Wszelkiego rodzaju spostrzeżenia, sugestie, uwagi i problemy proszę kierować bezpośrednio do sołtysa lub przedstawicieli Rady Sołeckiej.