Harmonogram wywozu śmieci w roku 2023

Drukuj

 

Od 1 stycznia na pojemniki oraz worki z odpadami przed każdym odbiorem naklejamy nowe jednorazowe kody kreskowe dostępne od stycznia 2023 roku. 

W przypadku nie naklejenia nowego odpowiedniego kodu kreskowego i wynikającej z tego powodu braku możliwości zeskanowania kodu – ODPADY ZOSTANĄ NIEODEBRANE !!! 

Odpady komunalne wystawiamy przed posesję w pojemnikach z naklejonym kodem kreskowym do godz. 7:00 

Nie wystawiamy odpadów komunalnych zmieszanych w kolorowych workach. 

Worki z segregowanymi odpadami napełniamy do pełnej objętości, zawiązujemy oraz wystawiamy przed posesję z umieszczonym kodem kreskowym do godz. 7:00 danego dnia odbioru. 

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej przypomina, że na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska obowiązują jednorazowe kody kreskowe. Kody kreskowe wygenerowane na 2023 rok posiadają dodatkowo oznaczony rok. 

Przypominamy, że na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, odpady komunalne gromadzimy w następujący sposób:

W zabudowie jednorodzinnej:

  • worek żółty – tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe;
  • worek niebieski – papier, tektura;
  • worek zielony – szkło;
  • pojemnik (przystosowany do załadunku mechanicznego) – odpady komunalne zmieszane, w tym popiół i odpady kuchenne ulegające biodegradacji.

Odpady zielone (trawa, suche liście) gromadzone w brązowych workach należy dostarczyć we własnym zakresie przez wytwórcę odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 

 

 

 

 

 

Monday the 4th.
Copyright

©

Template © Joomla Template