Zastępczy tryb rozstrzygania zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew/krzewu.

Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.2020, poz. 55), regulującej m. in. zamiar usuwania drzew, w pierwszej kolejności osoba fizyczna lub prawna ma obowiązek złożenia do Urzędu Miasta zgłoszenia lub wniosku (w przypadku Osób prowadzących działalność gospodarczą i chcących usunąć drzewa/krzywy na posesji gdzie znajduje się ich firma).

W związku z powyższym informuję, że z uwagi na ogłoszony dnia 20.03.2020r. przez Premiera Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii na obszarze całego kraju oraz Decyzją Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zostały wprowadzone ograniczenia rozpowszechniania się koronawirusa SARS-CoV-2, powodujące brak możliwości bezpośredniej obsługi stron zarówno w Urzędzie jak i na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, został zatem wprowadzony zastępczy tryb rozstrzygania zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew/krzewu.

Dlatego też proponujemy Państwu zamienny tryb zgłoszeń i wniosków dotyczący planowanego usunięcia drzew lub krzewów.
Druk zgłoszenia lub wniosków (wniosek dotyczy Przedsiębiorców) można pobrać przed Urzędem Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. A. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska) lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w zakładce: Urząd Miasta => Przewodnik Interesanta => Referat Gospodarki Komunalnej => Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewu (dla prywatnych Właścicieli nieruchomości) => Wniosek o wycinkę drzew/krzewu (dla Przedsiębiorców)
Do powyżej wymienionego druku (t.j. zgłoszenia lub wniosku) należy dołączyć zdjęcia zgłoszonych drzew do usunięcia, aby widoczne było całe drzewo oraz dla każdego drzewa osobno zdjęcie okolicy pnia, na którym widoczny będzie pomiar obwodu drzewa przy pomocy np. taśmy mierniczej , na wysokości 5 cm nad gruntem oraz 130 cm nad gruntem.

Wypełniony druk (oraz podpisany przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na której planowane jest usunięcie drzew/krzewu) z załącznikami należy w formie wydrukowanej na papierze biurowym umieścić w skrzyni na korespondencję, mieszczącej się przed Urzędem Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, przy ul. A. Mickiewicza 7; 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.
Po przekazaniu do organu kompletu dokumentów i po ich weryfikacji, zostanie wysłany na adres e-maila lub za pośrednictwem Poczty Polskiej wstępnie wypełniony protokół, który należy podpisać przez Właściciela nieruchomości (w wersji papierowej lub przy pomocy podpisu elektronicznego) oraz odesłać na adres e-mailowy lub adres Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej podany wyżej. W dalszej kolejności po podpisaniu protokołu przez Urzędnika zostanie on odesłany e-mailowo lub poprzez Pocztę Polską do zgłaszającego lub wnioskodawcy z prośbą o potwierdzenie jego otrzymania.

Wyżej opisany sposób możliwości załatwienia przedmiotowej sprawy trwa do odwołania aktualnej sytuacji czyli do odwołania braku możliwości bezpośredniej obsługi stron zarówno w Urzędzie jak i na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska. 

/kalwaria-zebrzydowska.pl/

 

 

Komunikat Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej o wprowadzonych ograniczeniach w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej od dnia 16 marca 2020 roku

 

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wystąpiła konieczność wprowadzenia rozwiązań zmierzających do ograniczenia rozpowszechniania się koronawirusa SARS-CoV-2.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa, a także pracowników samorządowych, podjąłem decyzję o ograniczeniu bezpośredniej obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej od 16 marca 2020 r. aż do odwołania. 

W związku z powyższym termin płatności I raty podatku za 2020 r. oraz opłaty za odpady komunalne zostaje wydłużony do dnia 15 maja 2020 r. i nie będą naliczane dodatkowe koszty i odsetki.

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych referatów będzie możliwy:

w szczególnie uzasadnionych przypadkach (pilnych) - wyjątek stanowi rejestracja bieżąca zgonów oraz sporządzenie aktów zgonów.

- wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym

Sekretariat: tel. 33 8766 006, 33 8766 218, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zachęcamy do załatwiania spraw urzędowych poprzez korzystanie z ePUAP, maila oraz telefonów dostępnych na stronie internetowej Urzędu Miasta Kalwarii http://www.kalwaria-zebrzydowska.pl/

 

Gminna komunikacja - rozkład jazdy

 

Rozkład  jazdy

TRASA   KALWARIA ZEBRZYDOWSKA - LEŃCZE - PODOLANY (PDF)

PRZYSTANEK

D

D 6

D 6

D 6

D

6

D

D

Kalwaria Zebrzydowska ul.Krakowska

5:55

6:50

10:15

13:20

14:45

14:55

16:15

17:15

Kalwaria Zebrzydowska al.Jana Pawła II

5:58

6:53

10:18

13:23

14:48

14:58

16:18

17:18

Brody Skrzyżowanie

6:00

6:55

10:20

13:25

14:50

15:00

16:20

17:20

Brody Skrzyżowanie

6:03

6:58

10:23

13:28

14:53

15:03

16:23

17:23

Brody Solca

6:05

7:00

10:25

13:30

14:55

15:05

16:25

17:25

Zarzyce Wielkie

6:07

7:02

10:27

13:32

14:57

15:07

16:27

17:27

Leńcze PKP

6:09

7:04

10:29

13:34

14:59

15:09

16:29

17:29

Leńcze Kościół

6:11

7:06

10:31

13:36

15:01

15:11

16:31

17:31

Leńcze PKP Skrzyżowanie

6:13

7:08

10:33

13:38

15:03

15:13

16:33

17:33

Podolany „Przysłów”

6:15

7:10

10:35

13:40

15:05

15:15

16:35

17:35

Podolany  „Za Sklepem”

6:16

7:11

------

13:41

15:06

15:16

16:36

17:36

Podolany Szkoła

6:17

7:12

10:37

13:42

15:07

15:17

16:37

17:37

Podolany „Krzyż”

6:18

7:13

10:38

13:43

15:08

15:18

16:38

17:38

Podolany „Karczmisko”

6:19

7:14

10:39

13:44

15:09

15:19

16:39

17:39

 

Legenda

D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

6 – kursuje w soboty

 

Rozkład  jazdy

TRASA    PODOLANY - LEŃCZE - KALWARIA ZEBRZYDOWSKA (PDF)

PRZYSTANEK

D

D 6

D 6

D 6

D

6

D

D

Podolany „Karczmisko”

6:20

7:15

10:40

13:45

15:10

15:20

16:40

17:40

Podolany „Krzyż”

6:21

7:16

10:41

13:46

15:11

15:21

16:41

17:41

Podolany  „Za Sklepem”

6:22

7:17

10:42

13:47

15:12

15:22

16:42

17:42

Podolany „Przysłów”

6:23

7:18

10:43

13:48

15:13

15:23

16:43

17:43

Leńcze PKP Skrzyżowanie

6:25

7:20

10:45

13:50

15:15

15:25

16:45

17:45

Leńcze Kościół

6:27

7:22

10:47

13:52

15:17

15:27

16:47

17:47

Leńcze PKP

6:29

7:24

10:49

13:54

15:19

15:29

16:49

17:49

Zarzyce Wielkie Szkoła

6:31

7:26

10:51

13:56

15:21

15:31

16:51

17:51

Zarzyce Wielkie

6:32

7:27

10:52

13:57

15:22

15:32

16:52

17:52

Brody Solca

6:34

7:29

10:54

13:59

15:24

15:34

16:54

17:54

Brody Skrzyżowanie

6:36

7:31

10:56

14:01

15:26

15:36

16:56

17:56

Brody Skrzyżowanie

6:39

7:34

10:59

14:04

15:29

15:39

16:59

17:59

Kalwaria Zebrzydowska al.Jana Pawła II

6:42

7:37

11:02

14:07

15:32

15:42

17:02

18:02

Kalwaria Zebrzydowska ul.Krakowska

6:44

7:39

11:04

14:09

15:34

15:44

17:04

18:04

 

Legenda

D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

6 – kursuje w soboty

 

 Pozostałe połączenia

Stanisław Dolny(Kępki)-Zebrzydowice-Kalwaria Zebrzydowska

Kalwaria Zebrzydowska-Zebrzydowice-Stanisław Dolny(Kępki)

Kalwaria Zebrzydowska-Brody-Zebrzydowice-Stanisław Dolny

Stanisław Dolny-Zebrzydowice-Brody-Kalwaria Zebrzydowska

Przytkowice-Zebrzydowice-Kalwaria Zebrzydowska

Kalwaria Zebrzydowska-Zebrzydowice-Przytkowice

 

Trasy obsługiwane są przez 

MK Trans Karol Warchał
ul.Konstytucji 3 Maja 99
34-120 Andrychów
 

Nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że Uchwałą nr XIII/140/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 3 grudnia 2019 r. przyjęto nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Zgodnie z podjętą uchwałą każdy właściciel deklaracji jest zobowiązany do jej zaktualizowania w tutejszym urzędzie (pokój nr 15, II piętro).

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej (PDF)

Objaśnienia dotyczące wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych (PDF)

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (PDF)

Objaśnienia dotyczące wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz posiadających domki letniskowe (PDF)

 

[BIP] Uchwała nr XIII/137/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

/kalwaria-zebrzydowska.pl/

 

 

Harmonogram wywozu odpadów w roku 2020

 

Szanowni mieszkańcy

Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Worki oraz pojemniki, na których nie będą naklejone odpowiednie kody, nie będą odbierane.

 

 

 CENNIK KLIKNIJ

 DO POBRANIA
Ulotka - harmonogram wywozu odpadów 2020(pdf)

 

Od 01.01.2020 r. opłaty uiszcza się w każdym roku kwartalnie w terminach:

  • za I kwartał  do dnia 15 marca każdego roku kalendarzowego,
  • za II kwartał do dnia 15 czerwca każdego roku kalendarzowego,
  • za III kwartał do dnia 15 września każdego roku kalendarzowego,
  • za IV kwartał do dnia 30 grudnia każdego roku kalendarzowego.

Opłatę należy uiszczać w kasie Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, u sołtysa lub na indywidualny rachunek bankowy.

 

 

Wszelkie zgłoszenia, reklamacje, zapotrzebowanie na: kody kreskowe, worki, harmonogramy należy zgłaszać do Biura Obsługi Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Kalwarii Zebrzydowskiej, przy ul. Sowińskiego 16.

Biuro czynne: pon. w godz.: od 10:00 do 18:00, wt. – pt. w godz.: 6:30-14:30 oraz w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca od 7:00 do 13:00 nr telefonu 669 978 712

Jednocześnie informujemy, że do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) można oddawać następujące odpady:
wielkogabarytowe, odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, papier, tektura, szkło, opakowania ze szkła, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali, zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji (zielone), przeterminowane leki, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, detergenty, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice, środki ochrony roślin, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Kalwaria Zebrzydowska, ul. Sowińskiego 16.

Przypominamy, że na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, odpady komunalne gromadzimy w następujący sposób:

W zabudowie jednorodzinnej:
• worek żółty – tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe;
• worek niebieski – papier, tektura;
• worek zielony – szkło;
• pojemnik (przystosowany do załadunku mechanicznego!), ewentualnie worek czarny – odpady komunalne zmieszane, w tym popiół i odpady kuchenne ulegające biodegradacji.
Odpady zielone (trawa, suche liście) gromadzone w brązowych workach należy dostarczyć we własnym zakresie przez wytwórcę odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

W zabudowie wielorodzinnej:
• pojemnik żółty – tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe;
• pojemnik niebieski – papier, tektura;
• pojemnik zielony – szkło;
• pojemnik (przystosowany do załadunku mechanicznego!), o odpowiedniej pojemności: 120, 240, 1100, lub 7000 l – odpady komunalne zmieszane

• odpady wielkogabarytowe - będą odbierane dwa razy w roku:
Wiosna – II termin wywozu kwiecień
Jesień – II termin wywozu październik

Odpady będą odbierane ściśle co do rodzaju według wyznaczonego harmonogramu.

 

Wednesday the 12th.
Copyright

©

Template © Joomla Template