Informacja na temat "Akcji Zima" 2014-2015

Drukuj

 

 

Sołectwa Leńcze , Podolany, Zarzyce Małe, Zarzyce Wielkie - odśnieża Kółko Rolnicze Leńcze , tel. 33 876 87 79, osoba odpowiedzialna - Jan Tupta .

Termin realizacji usługi związanej z zimowym utrzymaniem dróg – od 1 listopada 2014r. do 31 marca 2015r.

W pierwszej kolejności uwagi co do wykonywanej usługi należy zgłaszać Wykonawcy, Sołtysom poszczególnych miejscowości, do Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej – Referat Inwestycji i Drogownictwa – tel. 33 8766 005, w godzinach pracy, tel. interwencyjny kom. 539 338 082 po godzinach pracy,lub na Komisariat Policji.


Przypominamy właścicielom nieruchomości o obowiązku odśnieżania chodników przyległych do ich posesji (zgodnie z art.5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
Apelujemy również do mieszkańców o parkowanie samochodów na terenie posesji. Pojazdy pozostawione przy ulicach utrudniają przejazd pługom i uniemożliwiają odśnieżanie.

Jednocześnie apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie rozwagi i ostrożności w czasie zimy.

 

.

 

Wednesday the 19th.
Copyright

©

Template © Joomla Template