"Dożynki Gminne " Leńcze 2013

 

7 i 8 września w sołectwie Leńcze odbyły się Dożynki Gminne . W sobotę już od godziny 19 na "Kamieńcu" przy muzyce rozpoczęła się zabawa taneczna . Natomiast w niedzielę o 14 oo w tutejszym kościele parafialnym Mszą Świętą dziękczynną oraz poświęceniem "dożynkowych wieńców" rozpoczęła się część oficjalna  "Dożynek Gminnych" . Mszę św. odprawił ks.Bohdan Ciołczyk oraz o. Damian Wasylewicz .

 

 

 

 

Czytaj więcej: "Dożynki Gminne " Leńcze 2013

KGW - zarys działalności

KGW - zarys działalności

Koło Gospodyń Wiejskich powstało w latach 1956-1957, przy Kółku Rolniczym. Pierwszą przewodniczącą była p. Janina Szewczyk, a od roku 1968 przez 40 lat p. Irena Filipczyk. Obecnie funkcję przewodniczącego sprawuje p. Grażyna Grochal. Na dzień dzisiejszy – to jest 2011 rok- KGW w Leńczach liczy 50 osób.

 

 

 

Organizacja ta ma na celu integrować kobiety, a poprzez nie całe wiejskie społeczeństwo. Ma ona dawać kobietom możliwość wprowadzania w życie wszelkich nowości w zakresie zdrowego żywienia, ogrodnictwa, prowadzenia gospodarstwa domowego, estetyki i ładu w gospodarstwie, ochrony środowiska, dbania o zdrowie własne i całej rodziny, zachowania tradycji i obyczajów. Uczestniczy również aktywnie w rozmaitych pokazach, prezentacjach (takie jak pokazy pieczenia i gotowania) oraz pracach społecznie użytecznych, które są realizowane w rodzimej miejscowości.

przygotowywanie stroików Bożonarodzeniowych

 

 

 

 

„Dzień Kobiet” połączony z pokazem garmażeryjnym, oraz spotkaniem i wspólnym biesiadowaniem wszystkich członkiń

 

 

 

 

 

 

„Jarmark Wielkanocny” w Kalwarii Zebrzydowskiej

 

"Majówka" Kalwaria Zebrzydowska

 

"Dni Kalwarii"

 

"Radosna Niedziela"

 

 

Ponad to KGW zajmuje się organizacją wycieczek i tak od 1969 roku aż po dzień dzisiejszy organizowana jest co roku wycieczka krajoznawcza, a od roku 2005 wycieczka zagraniczna.

W roku 1992 wraz z innymi organizacjami KGW zorganizowało dożynki z udziałem ówczesnego Marszałka Sejmu P. Józefa Zycha.

 

 

 

 

 

A lot of young couples who are facing various heartiness problem, these families can order medicaments from the Web without order. That's why online drugstores is becoming more pops over the last years. Well-known are remedies which are used to reduce treat ache caused by toothaches etc. Many web-sites offer to their consumers Levitra. A lot of health care providers think about click here. Perhaps you know about (Read more ). Generally, both men and women are affected by sexual problems. There are more than 200 prescription remedies can lead to erectile dysfunction, including many blood stress medicaments, hurt medicaments, and several antidepressants. There are other medicaments to resolution diseases like this. Note that your doctor has prescribed Levitra or any other drug because professional has judged that the gain to you is biger than the risk of possible side effects. The very first thing make sure that when you purchase remedies like Levitra online, you get real generic. Some of the web-sites offer really dangerous fakes.

Wednesday the 19th.
Copyright

©

Template © Joomla Template