Historia szkoły

Drukuj

 

Początki szkoły w Leńczach , według zachowanej Kroniki szkolnej, wskazują na czerwiec 1875 roku. Jednak już w 1833 roku ksiądz Jan Knutt widział potrzebę powołania takiej instytucji. Przeznaczył on parafialną "organistówkę" na cele oświatowe, a w 1854 roku ksiądz Dominik Ciołkosz założył szkołę parafialną. W 1857 roku przekształcono ją w szkołę etatową jednoklasową. Budynek wystawiono w roku 1890.

 

 W 1970 roku oddano do użytku nowy budynek szkolny, a w 2002 salę gimnastyczną ogrzewaną gazem . W ostatnich latach w szkole wymieniono stolarkę okienną oraz zmodernizowano kotłownię. Od 2002 roku szkoła została przekształcona w ZS nr 6 w skład której wchodzi wychowanie przedszkolne oraz klasy szkoły podstawowej od I do VI i gimnazjum, oraz filia szkoły w Podolanach z wychowaniem przedszkolnym oraz klasy szkoły podstawowej. W roku 2009 Zespół Szkół liczy łącznie 253 uczniów  w tym 106 gimnazjalistów. Zatrudnionych jest 33 nauczycieli i 7 pracowników administracyjno – obsługowych. Na dzień dzisiejszy szkoła jest w miarę dobrze wyposażona i znajdują się tu dobre warunki do nauczania dzieci.

 

 

 

 

W szkole jest 10 sal lekcyjnych, pracownia komputerowa (10 stanowisk dla uczniów i 1 dla nauczyciela), biblioteka szkolna z centrum multimedialnym (3 stanowiska dla uczniów, 1 dla nauczyciela), sala gimnastyczna z zapleczem, przy szkole znajduje się boisko do siatkówki i piłki nożnej , oraz sklepik uczniowski.

W szkole działają różne koła zainteresowań (np. muzyczne, chemiczne, przyrodnicze, SKS czy też UKS „OLIMP”, który np. organizuje na terenie miejscowości biegi w ramach akcji „Polska Biega”.

W 1993 roku szkoła została przyjęta w poczet „Członków Klubu Szkół Westerplatte”.

Od 2007 roku istnieje w szkole SK Caritas uczestniczące w takich akcjach humanitarnych jak „Pomagam Dzieciom w Ugandzie „Świąteczna Paczka dla Potrzebujących”, „Na Ratunek Dzieciom w Kongo” i inne.

Monografia szkoły

A lot of young couples who are facing various health problem, these families can order medicaments from the Web without order. That's why online drugstores is becoming more pop over the last years. Well-known are remedies which are used to reduce treat pain caused by toothaches etc. Many web-sites offer to their consumers Levitra. A lot of soundness care providers think about click here. Perhaps you know about (Read more ). Generally, both men and women are affected by sexual problems. There are more than 200 prescription remedies can lead to erectile dysfunction, including many blood tension medicaments, hurt medicaments, and several antidepressants. There are other medicaments to resolve diseases like this. Note that your doctor has prescribed Levitra or any other drug because professional has judged that the gain to you is biger than the risk of possible side effects. The very first thing make sure that when you purchase remedies like Levitra online, you get real generic. Some of the web-sites offer really dangerous fakes.

Sunday the 21st.
Copyright

©

Template © Joomla Template