Wybory Samorządowe 2018 . Kandydaci do Rady Gminy w Kalwarii Zebrzydowskiej.

21 października odbędzie się głosowanie na Radnych Samorządowych . 
 
Kandydaci na burmistrza w Kalwarii Zebrzydowskiej
 
Kandydaci do Rady Gminy w Kalwarii Zebrzydowskiej
 
Leńcze (głosujemy na 1 osobę)
 
 
 
Zarzyce Wielkie, Zarzyce Małe, Podolany (głosujemy na 1 osobę)
 
  
 
Okręg nr 3 – GMINA Kalwaria Zebrzydowska (4 mandaty) 

Konsultacje społeczne dotyczące projektów statutów sołectw i osiedli Gminy Kalwaria Zebrzydowska

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ 
z dnia 3 sierpnia 2018 r.

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz Uchwały nr XXXIII/417/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw i osiedli w Gminie Kalwaria Zebrzydowska

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zawiadamia, że w terminie od 20.08.2018 r. do 28.09.2018 r. trwają konsultacje społeczne w sprawie projektów Statutów sołectw: Barwałd Górny, Barwałd Średni, Brody, Bugaj, Leńcze, Podolany, Przytkowice, Stanisław Dolny, Stanisław Dolny - Dolany, Zarzyce Małe, Zarzyce Wielkie, Zebrzydowice, Zebrzydowice - Bieńkowice oraz Statutów Osiedli nr 1 i nr 2.

Konsultacje obejmują obszar całej Gminy Kalwaria Zebrzydowska i są skierowane do mieszkańców poszczególnych sołectw i osiedli.

Projekty statutów sołectw i osiedli dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kalwaria Zebrzydowska, u Sołtysów oraz Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7.

Wszelkie uwagi, opinie, wnioski mieszkańców prosimy składać pisemnie na wyznaczonym formularzu w terminie od dnia 20.08.2018 r. do dnia 28.09.2018 r. w Urzędzie Miasta Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, w sekretariacie w godzinach urzędowania lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Wyniki konsultacji w sprawie projektów statutów sołectw i osiedli dotyczą każdego sołectwa oraz osiedla i mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów Gminy.

 

Burmistrz Miasta

Augustyn Ormanty

 

https://bip.malopolska.pl/umkalwariazebrzydowska,a,1483373,konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektow-statutow-solectw-i-osiedli-gminy-kalwaria-zebrzydowska.html

 

Uwaga! Zamknięcie przejazdu kolejowego w Radziszowie.

Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w dniach 21-28 maja (włącznie) zostanie zamknięty przejazd kolejowy w Woli Radziszowskiej (obok stacji Radziszów) w ciągu drogi powiatowej. Szczegóły publikujemy poniżej.
 
Przejazd kolejowy w Woli Radziszowskiej (obok stacji Radziszów) w ciągu drogi powiatowej zostanie zamknięty w związku z realizacją umowy obejmującej modernizację linii kolejowej nr 97 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka.
 
Objazdy prowadzone będą zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.
 
 PNUIK Kraków Sp. z o.o.
 
 

Szkolenia za bony (aktualizacja)

 

Uwaga !!!

Zmiana miejsca  spotkania z Doradcą Zawodowym z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w sprawie możliwości dofinansowania do kursów języka obcego, prawa jazdy różnych kategorii oraz kursów komputerowych do wysokości 87%. 
Spotkanie w dniu 07.03.2018 będzie w Remizie OSP w Zarzycach Wielkich  (przeniesione z OSP Leńcze)
w godzinach od 13,30 do 18,00. 
Więcej informacji pod telefonem 12 428 78 60
 

 

Nawet do 87 proc dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz z nim określą jakich szkoleń potrzebują. 

 

 

            OSP LEŃCZE       20.02.2018           12:30 - 18:30      

                                          

     

 

  

Bony i usługi doradztwa zawodowego są przeznaczone dla osób pracujących (zatrudnionych na umowę o pracę, na podstawie wyboru, mianowania, powołania lub spółdzielczej umowy o pracę – w rozumieniu Kodeksu pracy, a także na umowę zlecenie lub umowę o dzieło; prowadzących wyłącznie jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników; rolnicy, którzy nie są osobami bezrobotnymi, opłacają składki w KRUS i poświęcają czas na prowadzenie gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowały żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowały oraz obcokrajowcy, którzy posiadają dokument upoważniający ich do pobytu oraz świadczenia pracy na terenie RP), niezależnie od miejsca wykonywania pracy, które:

  • ukończyły 50. rok życia – niezależnie od wykształcenia;
  • ukończyły 25 lat, a jeszcze nie mają 50 lat - posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą);
  • ukończyły 18 lat, a jeszcze nie mają 25 lat -posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą) - akcyjnie;
  • są w jakiś sposób związane z Małopolską - mieszkają, uczą się lub pracują w województwie małopolskim. 

 

 

Jak skorzystać ze szkoleń?

 
Pierwszym krokiem do otrzymania dopłaty do szkoleń w formie bonów szkoleniowych jest skorzystanie z Bilansu Kariery, czyli spotkania z doradcą zawodowym (z doradztwa można skorzystać również lokalnie, doradcy dyżurują w punktach mobilnych w kilkudziesięciu miejscowościach Małopolski)
 

 

 

 

 

 

 

 

 Z jakich szkoleń można skorzystać?

Szkolenia realizowane są na terenie całej Małopolski przez firmy szkoleniowe, które w pierwszej kolejności oferują szkolenia:

  • językowe w połączeniu z egzaminem;
  • informatyczne, w tym dotyczące: obsługi np. komputerów, smartfonów, laptopów i innych urządzeń; umiejętności korzystania z internetu; korzystania z narzędzi cyfrowych i aplikacji; obsługi programów biurowych, min. pakietu MS Office; obsługi specjalistycznych programów;
  • kurs prawa jazdy kat. A, B, C, C+E;
  • zarządzanie projektami. 

 

Pełna tematyka możliwych do realizacji szkoleń dostępna jest w Bazie Usług Rozwojowych oraz w biurze projektu „Kierunek Kariera”.

Projekt będzie realizowany do połowy 2023 roku, obejmie wsparciem w postaci bonów na szkolenia ponad 25 tys. pracujących osób. 

 

  

Friday the 19th.
Copyright

©

Template © Joomla Template