Free Joomla Template

„POLSKA BIEGA” Leńcze 2014

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY AKCJI

POLSKA BIEGA ORGANIZOWANEGO PRZEZ UKS „OLIMP”

 

STAJĄC NA STARCIE JUŻ JESTEŚ ZWYCIĘZCĄ

 

CEL IMPREZY:

- Propagowanie zdrowego stylu życia

TERMIN:

14.06.2014 r.

MIEJSCE:

Zespół Szkół nr 6 w Leńczach.

Parkingi dla samochodów przy kościele parafialnym w Leńczach.

ORGANIZATOR:

Uczniowski Klub Sportowy OLIMP przy Zespole Szkół Nr 6 w Leńczach

KOORDYNATOR AKCJI:

Anna Chromy mobil: 0601-143-112, tel: (033)876-87-82

UCZESTNICTWO:

- W biegu może wziąć udział każdy bez względu na wiek.

- Zgłoszenia do godz. 14.45 w dniu zawodów tj. 14.06.2014 r. u Organizatora

- Obowiązkowo przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów wg odpowiedniego wzoru ( do pobrania na www.polskabiega.pl)

PROGRAMZAWODÓW:

14.00 – zgłoszenia, weryfikacja i odebranie nr startowych

14.45 – zamknięcie list

15.00 – uroczyste otwarcie biegu

ROZPOCZĘCIE BIEGU:

15.15 – dzieci do lat 6

15.30 – OPEN (mężczyźni, kobiety)

15.35 – klasy I-III SP

16.00 – klasy I-III GIMNAZJUM

16.05 – klasy IV-VI SP

17.30 – ogłoszenie wyników wręczenie medali, dyplomów oraz losowanie nagród głównych, podsumowanie konkursu „Najbardziej usportowiona szkoła w Gminie Kalwaria Zebrzydowska” i wręczenie dyplomów oraz pucharów.

NAGRODY:

Zwycięzcy otrzymują medale, dyplomy.

Każdy uczestnik imprezy bierze udział w losowaniu nagrody głównej, otrzymuje poczęstunek, nr startowy oraz pamiątkowy medal.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób.

- interpretacja w/w regulaminu zależy od Organizatora.

 

 

.

 

Dzień Dawcy Szpiku w Leńczach

 

  W budynku Straży Pożarnej w Leńczach, w niedzielę  8 czerwca , odbędzie się Dzień Dawcy Szpiku . Dzień Dawcy Szpiku będzie polegał na rejestracji potencjalnych dawców szpiku od godziny 9.00 do 17.00 . W tym dniu można się zarejestrować - jako potencjalny dawca szpiku . Chętni muszą pamiętać aby mieć ze sobą dokument tożsamości z numerem PESEL. 

 

Rejestracja potencjalnych dawców szpiku w Leńczach będzie polegała na :
- wstępnym wywiadzie medycznym przeprowadzonym przez wolontariuszy,
- wypełnieniu kwestionariusza dawcy szpiku z podstawowymi informacjami: imię, nazwisko, pesel, miejsce i data urodzenia, adres zamieszkania itp.
- pobraniu wymazu z wewnętrznej strony policzka

 

 

.

 

 

 

Wielkanoc 2014

 

 

 

 

Zdrowych , Pogodnych Świąt Wielkanocnych , pełnych wiary , nadziei i miłości , pogodnego nastroju , oraz najwspanialszych rodzinnych spotkań , wśród rodziny i najbliższych przyjaciół życzy redakcja portalu lencze.eu

 

.

 

Thursday the 2nd. Lencze.eu
Copyright 2012

©

Template © QualityJoomlaTemplates