Podziękowanie

Rada Sołecka w Leńczach dziękuje wszystkim ofiarodawcom za złożoną pomoc dla Rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru domu jednorodzinnego w Leńczach w dniu 06-12-2017.

Za okazany dar serca serdecznie dziękujemy. 
Wszystkim życzymy zdrowych i radosnych dni , oraz szczęśliwego Nowego Roku !
 
Sołtys , Rada Sołecka
 
 

Życzenia

 

Zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia , dużo zdrowia , wytrwałości i spełnienia marzeń w nowym, nadchodzącym 2018 roku życzy redakcja lencze.eu

 

 

Harmonogram wywozu odpadów w roku 2018

 

Szanowni mieszkańcy Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Worki oraz pojemniki, na których nie będą naklejone odpowiednie kody, nie będą odbierane.

Wszelkie zgłoszenia, reklamacje, zapotrzebowanie na: kody kreskowe, worki, harmonogramy należy zgłaszać do Biura Obsługi Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Kalwarii Zebrzydowskiej, przy ul. Sowińskiego 16.

Biuro czynne:
poniedziałek w godz.: od 10:00 do 18:00,
wtorek – piątek w godz.: 6:30-14:30
oraz w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca od 7:00 do 13:00

nr telefonu 669 978 712

Jednocześnie informujemy, że do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) można oddawać następujące odpady:

wielkogabarytowe, odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, papier, tektura, szkło, opakowania ze szkła, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali, zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji (zielone), przeterminowane leki, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, detergenty, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice, środki ochrony roślin, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Kalwaria Zebrzydowska, ul. Sowińskiego 16.

Przypominamy, że na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, odpady komunalne gromadzimy w następujący sposób:

W zabudowie jednorodzinnej:

  • worek żółty – tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe;
  • worek niebieski – papier, tektura;
  • worek zielony – szkło;
  • pojemnik (przystosowany do załadunku mechanicznego!), ewentualnie worek czarny – odpady komunalne zmieszane, w tym popiół i odpady kuchenne ulegające biodegradacji.

Odpady zielone (trawa, suche liście) gromadzone w brązowych workach należy dostarczyć we własnym zakresie przez wytwórcę odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

W zabudowie wielorodzinnej:

  • pojemnik żółty – tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe;
  • pojemnik niebieski – papier, tektura;
  • pojemnik zielony – szkło;
  • pojemnik (przystosowany do załadunku mechanicznego!), o odpowiedniej pojemności: 110, 120, 240, 1100, lub 7000 l – odpady komunalne zmieszane

  • odpady wielkogabarytowe - będą odbierane dwa razy w roku:

Wiosna – II termin wywozu kwiecień
Jesień – II termin wywozu październik 

Odpady będą odbierane ściśle co do rodzaju według wyznaczonego harmonogramu.

 

 

Pomoc dla Rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru

 

Rada Sołecka w Leńczach zwraca się do Mieszkańcow o udzielenie pomocy Rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru w dniu 06.12.2017 w Leńczach.
 
Informujemy iż od dnia dzisiejszego 09.12.2017 na terenie miejscowości Leńcze zostały rozesłane cztery listy , na które można wpłacać pieniądze . 
 
Pierwszy rejon - OKRAJKI DÓŁ , KOŁO STACJI , POD WIŚNICZ
Drugi rejon - KONIEC , PORĄBKI , POD SKOCZNIĘ
Trzeci rejon - NIWA , KOŁO SZKOŁY , DO REMIZY
Czwarty rejon - OKRAJKI GÓRA , ZADZIAŁ
 
Zbiórka trwa do 21 grudnia 2017 
 
Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.
 
                                                                                          Sołtys , Rada Sołecka
 
 
Wednesday the 17th.
Copyright

©

Template © Joomla Template