Harmonogram wywozu śmieci w roku 2023

 

Od 1 stycznia na pojemniki oraz worki z odpadami przed każdym odbiorem naklejamy nowe jednorazowe kody kreskowe dostępne od stycznia 2023 roku. 

W przypadku nie naklejenia nowego odpowiedniego kodu kreskowego i wynikającej z tego powodu braku możliwości zeskanowania kodu – ODPADY ZOSTANĄ NIEODEBRANE !!! 

Odpady komunalne wystawiamy przed posesję w pojemnikach z naklejonym kodem kreskowym do godz. 7:00 

Nie wystawiamy odpadów komunalnych zmieszanych w kolorowych workach. 

Worki z segregowanymi odpadami napełniamy do pełnej objętości, zawiązujemy oraz wystawiamy przed posesję z umieszczonym kodem kreskowym do godz. 7:00 danego dnia odbioru. 

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej przypomina, że na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska obowiązują jednorazowe kody kreskowe. Kody kreskowe wygenerowane na 2023 rok posiadają dodatkowo oznaczony rok. 

Przypominamy, że na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, odpady komunalne gromadzimy w następujący sposób:

W zabudowie jednorodzinnej:

 • worek żółty – tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe;
 • worek niebieski – papier, tektura;
 • worek zielony – szkło;
 • pojemnik (przystosowany do załadunku mechanicznego) – odpady komunalne zmieszane, w tym popiół i odpady kuchenne ulegające biodegradacji.

Odpady zielone (trawa, suche liście) gromadzone w brązowych workach należy dostarczyć we własnym zakresie przez wytwórcę odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 

 

 

 

 

 

"Akcja zima 2022/2023"

" Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) w sezonie 2022/2023 "


Rozpoczęcie: 01/11/2022
Zakończenie: 31/03/2023

 

 • Sołectwa: Leńcze, Podolany, Przytkowice

  Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe TURAJ Józef Turaj
  34-141 Przytkowice 541
  Telefon kontaktowy: 500 211 624.
  Osoba odpowiedzialna: Józef Turaj

 • Sołectwa: Zarzyce Wielkie, Zarzyce Małe

  Wykonawca: Paweł Wyroba, 34-141 Przytkowice 192
  Telefon kontaktowy: 604 586 571.
  Osoba odpowiedzialna: Paweł Wyroba

 

Pozostałe drogi gminne

 • Sołectwa: Bugaj, Brody, Zebrzydowice, miasto Kalwaria Zebrzydowska

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Komunalne „KALTEKS” Sp. z o.o., ul. Sowińskiego 16,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
Telefon kontaktowy: 33 8766 13633 8766 374576 048 698.
Osoba odpowiedzialna: Jan Malczyk

 • Sołectwa: Stanisław Dolny Dolany

Wykonawca: Agro-Kom Kania Michał, ul. Pałacowa 28, 34-113 Paszkówka
Telefon kontaktowy: 500 711 729.
Osoba odpowiedzialna: Michał Kania

 • Sołectwa: Barwałd Górny, Barwałd Średni, Zebrzydowice Bieńkowice, Stanisław Dolny Kępki

Wykonawca: STOPIAK Stopa Sławomir, Barwałd Średni 310, 34-124 Klecza Górna
Telefon kontaktowy: 793 776 363.
Osoba odpowiedzialna: Sławomir Stopa

 
W pierwszej kolejności uwagi co do wykonywanej usługi należy zgłaszać wykonawcy, sołtysom poszczególnych miejscowości, do Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej – Zespół ds. drogownictwa

Telefon kontaktowy: 33 4721 010, lub na Komisariat Policji.

Przypominamy właścicielom nieruchomości o obowiązku odśnieżania chodników przyległych do ich posesji (zgodnie z art.5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Apelujemy również do mieszkańców o parkowanie samochodów na terenie posesji. Pojazdy pozostawione przy ulicach utrudniają przejazd pługom i uniemożliwiają odśnieżanie.

Jednocześnie apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie rozwagi i ostrożności w czasie zimy.

Wykaz dróg powiatowych na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska:

Administrator Starostwo Powiatowe w Wadowicach Wydział Powiatowy Zarząd Dróg
Telefon kontaktowy: 33 8734 224

 1. dr. K 1784 Wysoka - Przytkowice
 2. dr. K 1707 Brody Palcza
 3. dr. K 1782 Kalwaria - Brzeźnica
 4. dr. K 1787 Jaśkowice - Przytkowice
 5. dr. K 1786 Przytkowice - Leńcze
 6. dr. K 1785 Brody - stacja kolejowa Leńcze
 7. dr. K 1783 Kępki-Zebrzydowice
 8. dr. K 1730 Kalwaria - Stronie
 9. dr. K 1705 Barwałd -Stryszów
  oraz ulice: Kościuszki, Floriana, Kolejowa, Dworcowa, al. Jana Pawła II

Droga wojewódzka 953 (ul. Mickiewicza) Kalwaria - Skawina:

Administrator drogi - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Myślenice, ul. Drogowców 2
Telefon kontaktowy: 12 2721 788

Droga krajowa 52 (Bielsko-Biała - Głogoczów):

Administrator drogi GDDKiA Odział Kraków, Rejon Babica 67b, 34-100 Wadowice
Telefon kontaktowy: 33 8737 328

 http://www.kalwaria-zebrzydowska.pl/

 

Thursday the 13th.
Copyright

©

Template © Joomla Template